10906

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
לכיש

10920
10905
10907
10902
10903
 • הנחיות לבקשת תיקים מהארכיב

  הנחיות לבקשת תיקים מהארכיב

 • הגשת תוכניות

  החל מתאריך 23.08.2016 ועדה מקומית לכיש מתחילה לקבל תכניות אך ורק במערכת המקוונת. יש לבקש בתחילה כמובן תיק מידע ורק לאחר קבלת תיק המידע ניתן להגיש בקשה להיתר. הנחיות לתיק מידע

IMG_4005_new.jpg

חדשות

 • 02/11/2017

  הוועדה לא תקבל אישורי פסולת מ"ירוק" – מאחר והוא אינו אתר מורשה.

 • 14/06/2017

  אישור כיבוי אש – במבנה מגורים אין צורך לפנות לכיבוי אש יש להגיש תכנית כבאות לאישור הוועדה

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.