שקף

שקף - תוכנית בינוי - הרחבה

יש לפתוח תכניות בינוי ב explorer ולא chrome