ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה לכיש

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

הנחיות לבקשת תיקים מהארכיב

שלום לכולם, החל מתאריך 23.08.2016 ועדה מקומית לכיש מתחילה לקבל תכניות אך ורק במערכת המקוונת.  יש לבקש בתחילה כמובן תיק מידע ורק לאחר קבלת תיק המידע ניתן להגיש בקשה להיתר. הנחיות לתיק מידע

כתובת: מרכז כפרי נהורה, ד.נ לכיש דרום מיקוד 79340 (ממוקמת במשרדים חדשים ליד מחלקת הגבייה)
זמני קבלת קהל:  יום  א' 13:30 - 08:30 , יום ג'  16:30 - 12:30
אין מענה טלפוני בשעות קבלת קהל 

מס' טלפון: 072-3367801
מס' פקס: 072-3367805
 
 
pic1

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.