הנחיות לפתיחת תיק מידע

יש להגיע למשרדי הוועדה עם מפת מדידה עדכנית חתומה ע"י מודד (לא סרוקה)
ואישור זכויות (רצוי אולם לא חובה) לפתוח תיק בכניסה ולקבל אגרת מידע,
לגשת לשלם את האגרה במחלקת הגביה. לאחר מכן יהיה ניתן לפתוח את התיק במערכת המקוונת.

תודה על שיתוף הפעולה.

טופס פרטי מבקש הבקשה