חברי ועדת משנה
תפקיד שם משפחה שם פרטי
יו"ר ועדת משנה דיאמנט אבי אליהו
סגן ראש המועצה ונציג כרמי קטיף אוהב ציון יורם
נציג יד נתן זוננשטיין אורן
נציג בני דקלים איתן בן חור
נציג נטע עסיס עדי
נציג שקף פחימה שמעון
נציג שחר פלג עמרמועדי ישיבות ועדת המשנה המתוכננות לשנת 2017

06.07.2017 - שעה 9:00 - מס' ישיבה 201706
03.08.2017 - שעה 9:00 - מס' ישיבה 201707
07.09.2017 - שעה 9:00 - מס' ישיבה 201708
19.10.2017 - שעה 9:00 - מס' ישיבה 201709
02.11.2017 - שעה 9:00 - מס' ישיבה 201710
07.12.2017 - שעה 9:00 - מס' ישיבה 201712

הישיבות יתקיימו בחדר הישבות הוועדה (מבנה חדש)