חברי ועדת משנה
תפקיד שם משפחה שם פרטי
יו"ר ועדת משנה דיאמנט אבי אליהו
סגן ראש המועצה ונציג כרמי קטיף אוהב ציון יורם
נציג יד נתן זוננשטיין אורן
נציג בני דקלים איתן בן חור
נציג נטע עסיס עדי
נציג שקף פחימה שמעון
נציג שחר פלג עמרמועדי ישיבות ועדת המשנה המתוכננות לשנת 2016

03.03.2016 - שעה 13:00 - מס' ישיבה 2016003
07.04.2016 - שעה 13:00 - מס' ישיבה 2016004
05.05.2016 - שעה 13:00 - מס' ישיבה 2016005
02.06.2016 - שעה 13:00 - מס' ישיבה 2016006
07.07.2016 - שעה 13:00 - מס' ישיבה 2016007
04.08.2016 - שעה 13:00 - מס' ישיבה 2016008
01.09.2016 - שעה 13:00 - מס' ישיבה 2016009
06.10.2016 - שעה 13:00 - מס' ישיבה 2016010
03.11.2016 - שעה 13:00 - מס' ישיבה 2016011
01.12.2016 - שעה 13:00 - מס' ישיבה 2016012

הישיבות יתקיימו בחדר הישבות במועצה