ספר טלפונים ועדה
שם העובד תפקיד טלפון דוא"ל
דני מורביה יו"ר הועדה לתכנון ובניה - בתיאום מראש בטלפון 072-3367801
אבי אליהו דיאמנט יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה - בתיאום מראש בטלפון 072-3367801
פיני בן יעיש מהנדס הועדה - בתיאום מראש בטלפון 072-3367812
דייזי סמוטקו מנהלת ועדה 072-3367802  dazyvahada@lachish.org.il
איילת כהן בודקת תוכניות 072-3367800 ayelet@lachish.org.il
זהבית ארביב בודקת היתרים ורישוי 072-3367801 zehavit@lachish.org.il
דוד אברג'יל  מ"מ מפקחת הוועדה 072-3367804 davidhai@lachish.org.il
אורית טרבלסי מזכירת רישוי וארכיב 072-3367803 orit@lachish.org.il
מספר פקס בועדה 072-3367805

רשימת טלפונים של רשויות ומשרדים ממשלתיים

אין מענה טלפוני בשעות קבלת קהל

קבלת קהל של המפקחת, ביום ג' בין השעות 12:30-16:30