לכיש

לכיש - תוכנית בינוי - הרחבה

תוכנית בינוי
נספח הוראות
פרטים מנחים

יש לפתוח תכניות בינוי ב explorer ולא chrome