מנוחה

מנוחה - תוכנית בינוי - הרחבה

הוראות התוכנית
נספח התוכנית
תוכנית בינוי
תוכנית בינוי גובה 0.00

יש לפתוח תכניות בינוי ב explorer ולא chrome