ניר חן

ניר חן - תוכנית בינוי - הרחבה

הרחבת מושב ניר חן

יש לפתוח תכניות בינוי ב explorer ולא chrome