עוצם

עוצם - תוכנית בינוי - הרחבה

תוכנית בינוי 1
תוכנית בינוי 2
נספח הוראות

יש לפתוח תכניות בינוי ב explorer ולא chrome