שדה דוד

שדה דוד - תוכנית בינוי - הרחבה

בינוי - שדה דוד הרחבה
נספח הוראות

יש לפתוח תכניות בינוי ב explorer ולא chrome