שקף

שקף - תוכנית בינוי - הרחבה

שקף

נספח להוראות בינוי

יש לפתוח תכניות בינוי ב explorer ולא chrome