תשלומי וועדה באמצעות האינטרנט

דברי הסבר:

ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בקישורים הרלוונטיים בהתאם לדרישתכם ולפירוט המפורט בטבלה, אין צורך להגיע בשעות קבלת קהל!

  • בקשות להיתר עם הקלות בלבד, יש לפתוח בקשה בשעות קבלת קהל, נא להגיע עם גרמושקה חתומה, אישור זכויות עדכני ומפת מדידה עדכנית לשנה האחרונה על מנת שהוועדה תפיק נוסח הקלות בטרם הגשת הבקשה במערכת רישוי זמין.
  • התחשבנות סופית תערך במתן ההיתר

 הוועדה עושה את כל מאמציה ליעיל את עבודתה ולשפר את שירותיה ללקוחותיה הרבים, בכל בעיה ושאלה אנא צרו קשר עם הוועדה בטלפון 072-3367803

קישורים לעמודי תשלום:

בקשות להיתר ללא הקלות יש לשלם עבור פתיחת תיק 79.75 ₪ ועבור הבנייה החדשה המבוקשת ו/או התוספת, בהתאם למפורט.

  • כללי

    • עבודה הטעונה היתר - 303.55 ש"ח
    • כל עבודה הטעונה היתר: החוק קובע לאילו עבודות במקרקעין יש לבקש היתר: כגון התוויות דרך, סלילתה וסגירתה, הקמת בניין או תוספת לבניין או תיקון בבניין (למעט שינויים פנימיים בדירה) וכן כל עבודה אחרת שנקבעה בתקנות כטעונת היתר.