טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
235.8561
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.101 כפל אגרה מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.102 מצללות מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.103 מחסנים ובתי אריזה (גם למטרות חקלאיות) מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.104 בריכות שחיה מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.14 1.14
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) 1 1.14 1.14
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) 1 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בנייה ופיתוח ללא הקמת בנין מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשייה כבדה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית 1 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.413 אגרת בניה להצבת מתקן סלולרי - (עד10,000 מ"ר) מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.414 אגרת בניה להצבת מתקן סלולרי (לכל מ"ר נוסף מעל 10,000 מ"ר) מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כרייה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ.א. 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ.א. 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ.א. 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.999 קיזוז בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.00
אגרות שונות פתיחת תיק 1.00.015 פתיחת תיק הכל 80.00 80.00
אגרות שונות פתיחת תיק 1.00.150 אגרת פתיחת תיק 40.00 40.00
אגרות שונות אגרת מידע 1.00.155 אגרת מידע לחלקה בודדת 191.00 191.00
אגרות שונות אגרת מידע 1.00.156 אגרת מידע לשתי חלקות ראשונות 309.00 309.00
אגרות שונות אגרת מידע 1.00.157 אגרת מידע לכל חלקה נוספת 97.00 97.00
אגרות שונות אגרת העברה בטאבו 2.00 אגרת העברה בטאבו 202.00 202.00
היטלי פיתוח היטלי מקומי 1.0.0 פתיחת תיק בקשה להיתר בניה הכל 50.00 84.66
היטלי פיתוח היטלי מקומי 1.0.1 פתיחת תיק בקשה להיתר בניה (1) הכל 79.75 79.75